I Danmark er der lige nu godt 43.000 villaer, rækkehuse og ejer­lej­lig­he­der til salg, hvilket i gennemsnit svarer til en ud af 31 ejerboliger. Men der er store geografiske forskelle. På Læsø er det således hver 9. ejerbolig, der aktuelt er til salg, mens det i Brøndby og Albertslund kun er ca. hver 75. bolig, der har plads på ejen­doms­mæg­ler­nes salgslister.

Det er generelt i ø-kommunerne at der flest boliger til salg. Umiddelbart efter Læsø kommer nemlig Langeland med hver 14. bolig til salg og i umiddelbar nærhed på listen finder vi Samsø og Ærø."Det er et udtryk for at salgstiden er længst i små samfund og specielt på øer uden broforbindelse til fastlandet, hvor man skal med en færge," siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "De lange salgstider medfører at boligerne hober sig op hos ejen­doms­mæg­ler­ne."

Sammen med de små ø-kommuner findes landets største kommune, nemlig København, med hver 18. bolig til salg. Her er forklaringen dog en anden, nemlig at ejerboligerne i Københavns Kommune i væsentlig grad består af små og mellemstore ejer­lej­lig­he­der, der sælges meget hyppigere end villaer.

"I snit bor man i en villa 17-20 år før den sælges, mens ejeren af en lejlighed i gennemsnit kun har en tidshorisont for sit ejerskab på ca. 7 år," siger Jan Nordmann. "Specielt i København, hvor mange lejligheder bebos af studerende og unge familier, der ofte hurtigt skal videre til en større bolig, kommer den korte ejertid til at slå igennem i tallene for hvor mange boliger, der er til salg."

Det samlede udbud af boliger til salg er det seneste halve år faldet ca. 7 pct. Dette fald er til dels sæsonbestemt. "Vi ser altid et fald i udbuddet i vin­ter­må­ne­der­ne, hvor især sælgere af fritidshuse tager deres hus ud af markedet, for så at vende tilbage lige før påske. Så der er også lidt årstidsbestemt variation i udbuddet," siger Jan Nordmann.

I forhold til sidste år på samme tid er udbuddet af ejendomme steget godt 5 pct.