Som udgangspunkt er det ikke muligt at købe et sommerhus for at anvende det som helårsbolig. Der findes dog nogle undtagelser fra reglen for bl.a. pensionister, der under bestemte forudsætninger kan bebo et sommerhus hele året. 

Opgørelsen viser, at der er store forskelle fra kommune til kommune. I en enkelt kommune er næsten halvdelen af sommerhusene beboet hele året, mens det andre steder stort set slet ikke forekommer.