Hvor flytter københavnerne hen?

  Siden 2016 har be­folk­nings­til­væk­sten i København været aftagende. Efter at hovedstaden gennem mange år er vokset med godt 1.000 nye indbyggere hver måned, er udviklingen i det seneste år reduceret til mindre end 500 nye beboere om måneden. Udviklingen er særlig markant i 2020, hvor coronakrisen kan have øget interessen for at bosætte sig udenfor byen. Men hvor flytter de hen?

  Ikke overraskende flytter flest til om­egnskom­mu­ner­ne og de største provinsbyer. En enkelt lille provinskommune skiller sig dog ud.

  "Når københavnerne rykker ud af byen, kigger flest mod om­egnskom­mu­ner­ne, hvilket næppe kan komme bag på nogen. Det er en naturlig udvikling for unge der har boet midt i byen, mens de læste, men som ønsker at flytte ud hvor der er mere plads og luft, når de bliver lidt ældre og får børn,"

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  De største ud­flyt­nings­kom­mu­ner for københavnerne er således Gentofte, Gladsaxe og Hvidovre, som tilsammen har modtaget mere end 8.000 tilflyttende københavnere i løbet af 2020. På fjerdepladsen over kommuner som københavnerne flytter til, kommer landets næststørste kommune, nemlig Århus, mens de øvrige store byer i provinsen tegner sig for placeringer som nummer 14 for Odenses vedkommende og nummer 26 for Aalborg.

  "Overordnet gælder det, at det er kommunerne rundt om hovedstaden og i øvrigt på Sjælland, der er mest oplagte for københavnerne at flytte til. Det er også herfra, at man kan pendle til byen og således opretholde et job, mens man bor hvor der er lidt mere plads mellem husene," siger Jan Nordmann. "For de store provinsbyer gælder det, at de simpelthen er de mest be­folk­nings­ri­ge kommuner, med flest arbejdspladser og flest med relationer til, hvorfor der også er relativt flere flytninger hertil."

  En enkelt lille kommune med beliggenhed langt fra hovedstaden skiller sig dog ud med ufor­holds­mæs­sigt mange tilflyttere fra København. Det drejer sig om Bornholm, som ligger højt på listen over kommuner som københavnere flytter til - og højere end eksempelvis Ishøj, Vallensbæk, Solrød og Ringsted, som ellers ligger meget nærmere Rådhuspladsen.

  "Det drejer sig både om seniorer, der drømmer om en rolig tilværelse i den unikke natur og om yngre familier, der ligeledes søger et mere roligt liv til børnenes opvækst," fortæller Carsten Schou, der er ejendomsmægler og indehaver af EDC BornholmerBo i Rønne. "Her på øen er der rigtig gode jobmuligheder for faguddannede håndværkere, ingeniører, læger og tandlæger og boligpriserne er stadig attraktive i forhold til ho­ved­stads­om­rå­det og de større byer i resten af landet."

  I analysen er tallene for Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner slået sammen til at udgøre "København". Flytninger internt i disse fire kommuner er ikke medregnet.