Med en stigning i salget i juli på 25 pct. i forhold til juli 2019 kan vi konkludere, at der stadig er fuld fart på boligsalget i Danmark, uanset coronakrise og en usikker økonomisk situation i verden. Juli blev dermed isoleret set den bedste juli nogensinde, men overgik dog ikke månederne lige før sommerferien satte ind.

De samlede salgstal for de første 7 måneder af 2020 betyder dermed, at ni ud af ti kommuner i år oplever fremgang på helt op til 50 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det er især kommuner med store som­mer­hu­s­om­rå­der, der tegner sig for de største fremgange, men også deciderede bykommuner som København og Århus oplever pæn fremgang på henholdsvis 12 pct. i København og 6 pct. i Århus.

"Vi ser stadig ingen tegn på en afmatning i lysten til at handle boliger, heller ikke når vi ser på de nøgletal som peger fremad", oplyser EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Ser vi på fremvisninger i juli, har vi i år gennemført 25 pct. flere end i juli sidste år. Det plejer at være en sikker rettesnor for salget de kommende måneder, idet enhver bolighandel begynder med en fremvisning."

Kun 11 kommuner oplever faldende boligsalg i år. Det er dog vanskeligt at se et fællestræk for disse kommuner, der kan forklare udviklingen, udover at ingen af dem er udprægede som­mer­huskom­mu­ner. De 11 kommuner med faldende salg befinder sig på både Sjælland, Fyn og i Jylland.

Opgørelsen af salg i 2020 i forhold til sidste år er baseret på hele markedets salg af boliger.