Seks ud af ti boligkøbere prioriterer den energirigtige bolig. Det viser en helt ny spørgeanalyse blandt 2.000 aktuelt boligsøgende i EDC’s køberkartotek.

Spørger man de boligsøgende til, hvorfor en energirigtig bolig er vigtig, svarer flest, at det er på grund af de lavere udgifter til opvarmning, el og vand. Men overraskende mange, nemlig 37 pct., angiver, at de søger en energirigtig bolig mest af hensyn til klimaet og miljøet, mens den økonomiske pointe er mindre vigtig.

"Klimadebatten har tag i danskerne, og det gælder også valget af ny bolig. Det er i mine øjne en markant hold­nings­æn­dring, at så mange prioriterer et lavt energiforbrug primært af hensyn til klimaet og miljøet," siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Tidligere var det i høj grad alene de økonomiske fordele, der fik boligkøberne til at interessere sig for ener­gi­for­bru­get."

Det er især mændene, der går efter en energirigtig bolig, idet dette prioriteres højest af 64 pct. af de mandlige købere mod 57 pct. af kvinderne. Når det kommer til årsagen til at man søger energirigtige boliger, angiver lige stor andel af mænd og kvinder, at prioriteringen først og fremmest skyldes miljøhensynet.

Geografisk er det især på Sjælland og i Ho­ved­stads­om­rå­det, at flest går efter en energirigtig bolig, og argumentet om at det primært sker af miljømæssige årsager, vinder især genklang blandt ho­ved­stads­re­gio­nens boligkøbere: Her angiver 44 pct., at de ønsker en energirigtig bolig primært af miljø- og klimamæssige årsager. I Nordjylland gælder det modsat ”kun” 30 pct.

"Jeg tror, at rigtig mange af os det seneste år oplever noget, der nærmest ligner en folkebevægelse, hvor man blandt familie, venner og kolleger taler mere og mere om, hvad vi hver især kan bidrage med, for at nedbringe CO2-udledningen og i øvrigt gavne miljøet," siger Jan Nordmann. "Det gælder naturligvis også på boligområdet. Samtidig mærker vi en stigende forståelse for, at miljørigtighed koster lidt ekstra. Boliger med fine energimærker koster i reglen lidt mere, men når de efterfølgende års besparelser på ener­gi­for­bru­get indregnes, ender vi som oftest med en særdels fornuftig totalløsning, også økonomisk set."

Undersøgelsen er gennemført blandt 2.000 aktuelt boligsøgende personer i juli 2019.