Kvinden finder parrets nye hjem - mændene er ikke helt enige

  Når der skal findes et nyt hjem, er det oftere kvinden, der er den drivende part – det mener kvinderne i hvert fald selv ifølge en ny undersøgelse fra ejen­doms­mæg­ler­kæ­den EDC.

  Spørger man kvinderne, er langt over halvdelen overbeviste om, at boligsøgningen foregår på deres initiativ.

  ”Der tegner sig et billede af, at begge parter mener, de selv har førertrøjen på i processen med at finde en ny bolig,” siger Camilla Schrøder, der er kom­mu­ni­ka­tions­spe­ci­a­list i EDC, og fortsætter: ”Det er ikke til at sige, hvad der skaber for­skel­lig­he­den i opfattelserne, men vi kender jo alle sammen til det med at tro, at man selv gør mest rent, selvom det måske i virkeligheden er temmelig ligeligt fordelt.”

  Spørger vi, hvem der har størst indflydelse på det endelig valg af bolig, mener hver fjerde kvinde, at det overvejende er hende, der tager beslutningen. Det giver kun 12 pct. af mændene hende ret i. Derimod mener hver sjette mand, at det er ham, der tager beslutningen, hvilket kun 2 pct. af kvinderne genkender. Flertallet af begge køn mener dog, at der er tale om en fælles beslutning.

  Alt i alt viser undersøgelsen, at mændene i højere grad ser kvinden som den part, der har størst indflydelse på valget af bolig. ”Vi ved fra andre undersøgelser og erfaringerne i marken, at mænd ofte er mere fokuserede på økonomien, mens kvinden er bedre til at tænke på helheden i boligen, og hvordan den vil fungere som ramme for familien. På den måde komplementerer kønnene hinanden fint, og hver især kan så leve lykkeligt med en opfattelse af, at de selv havde det afgørende ord,” siger Camilla Schrøder

  Det fremgår i øvrigt af undersøgelsen, at de yngre boligsøgende er mest tilbøjelige til at se boligvalget som et fælles anliggende. Blandt de 25-34-årige mener således 73 pct., at de har lige stor indflydelse på be­slut­nings­pro­ces­sen.

  EDC’s spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se er foretaget i august 2021 og er baseret på 1107 besvarelser.