Når der på samme tid sættes mindre til salg og sælges mere, vil det alt andet lige betyde stigende priser på boliger. Det er godt nyt for øboere, der ellers længe har noteret lange salgstider og kun små stigninger i boligpriserne.

Udviklingen berører ikke kun de fastboende; det ser faktisk endnu lysere ud for som­mer­hu­se­jer­ne, idet disse kan konstatere endnu større forskel på, hvor mange sager der sættes til salg, og hvor meget der sælges. Der er i 2020 således kommet 6 pct. færre nye sommerhuse på mæglernes hylder, men samtidig solgt hele 63 pct. flere i forhold til sidste år.

Opgørelsen dækker hele markedet, det vil sige alle ejen­doms­mæg­le­res salg, og hele første halvår af 2019 og 2020. Opgørelsen er foretaget af landets største mæglerkæde, EDC, i juli 2020.

"I lyset af coronakrisen er det påfaldende, hvor stor forskel der er i sælgernes og købernes opfattelse af situationen," siger EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "De sidste par måneder har vi oplevet rekordsalg over hele landet, mens sælgerne har været mere til­ba­ge­hol­den­de med at sætte til salg. Og det gælder tilsyneladende i særlig høj grad i de små ø-kommuner."

Når udviklingen er særlig tydelig på disse øer, hvoraf kun to er brofaste, kan det ifølge EDC netop skyldes coronakrisen.