I EDC har vi til dato solgt 3 pct. flere boliger i år end sidste år, der i parentes bemærket var et rigtig godt år. Analyseres tallene nøjere, viser der sig store regionale forskelle, ligesom tallene gemmer på en artig overraskelse.

Den mest uventede fremgang i salg er nemlig sket på det københavnske ejer­lej­lig­heds­mar­ked. I hele Region Hovedstaden er der i 2019 solgt 9 pct. flere ejer­lej­lig­he­der i forhold til samme periode sidste år. Ser man kun på København og Frederiksberg Kommuner, er salget i år gået hele 14 pct. frem. Der er dog stadig et stykke op til salget i 2016, som var det bedste år siden rekordåret 2005. Netop det københavnske ejer­lej­lig­heds­mar­ked har gennem de sidste par år været i en afmatning men dog en afmatning fra et meget højt niveau. Det københavnske ejer­lej­lig­heds­mar­ked er særlig interessant, fordi det er en strømpil for hvordan resten af markedet vil udvikle sig; alle ændringer i mar­keds­for­hol­de­ne sker først og kraftigst netop her.

På tværs af regionerne har der været størst fremgang i villasalget i Regionerne Sjælland og Nordjylland, mens Region Hovedstaden som det eneste sted noterer en reel tilbagegang i salget. Noget tyder således på, at der sker en afmatning af salget for de dyreste boliger, mens billigere områder fortsat oplever bedre salg.

"Man skal være forsigtig med at konkludere alt for meget ud af tallene," mener EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Dels er året endnu kun 4 måneder og nogle dage gammelt, og dels kan vi på de tal boligsiden.dk offentliggør for alle handler i Danmark se, at ikke alle oplever samme fremgang. Vi glæder os naturligvis over, at EDC sælger flere ejendomme i år, og håber da at det senere viser sig at være en generel tendens for hele markedet. Det er trods alt sjovest for alle, når det er hele markedet, der oplever flere salg."