Salget af byggegrunde styrtdykker

  Salget af byggegrunde til private boliger er i 2022 reduceret til næsten en tredjedel af, hvad det var sidste år. Hos alle landets ejen­doms­mæg­le­re er der i månederne januar til april solgt 652 grunde til helårsboliger mod 1.713 grunde i samme periode sidste år. Det svarer til en nedgang på ikke mindre end 62 pct.

  For fri­tids­hus­grun­de­ne ser det endnu værre ud. Her er der i år kun solgt 221 grunde mod 636 sidste år, svarende til 65 pct. færre. For sam­men­lig­nin­gens skyld ses det, at villasalget "kun" er faldet 28 pct. i samme periode. Det viser en helt ny opgørelse fra EDC baseret på salgstal fra alle landets ejen­doms­mæg­le­re.

  Nu var 2021 ganske vist et helt ekstraordinært år for bolighandel, og derfor har EDC også sat tallene for 2022 i relation til et gennemsnitstal for tiden før coronaeffekten, dvs. januar til april i årene 2018, 2019 og 2020. Her viser det sig, at salget af villaer i år ligger på et niveau 14 pct. bedre end før corona, mens grundsalget af helårsgrunde er 20 pct. lavere. Salget af fri­tids­hus­grun­de er stort set uændret sammenlignet med 2018-2020.

  "Tallene viser, at appetitten på at bygge nyt er dalet kraftigt i forhold til lysten til at købe et brugt hus. Der ligger ganske vist en del "skjulte" grundsalg i form af gamle og slidte ejendomme, der sælges som villaer eller fritidshuse udelukkende med henblik på nedrivning, men det er ikke nyt og forklarer ikke de dramatisk ændrede tal."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Forklaringen skal ifølge Jan Nordmann findes to steder: Dels i det manglende udbud af grunde og dels i manglen på håndværkere og materialer og deraf følgende stigende priser på nybyg: "I hele Danmark udbydes der i øjeblikket færre end 1000 grunde til helårsboliger via landets ejen­doms­mæg­le­re. I de mest attraktive områder, er der ofte slet ingen grunde til salg. Det får naturligvis betydning for, hvor meget vi som ejen­doms­mæg­le­re kan sælge."

  Også mangel på håndværkere har betydning for byggelysten: "Jeg tror, at mange egentlig har lyst til at gå i gang med et byggeprojekt, men forholder sig afventende fordi de kan se og høre, at det generelt er svært at skaffe både materialer og håndværkere. I sidste ende leder det til stigende priser, hvilket også får mange til at droppe tanken for i stedet at lede efter et brugt hus," mener Jan Nordmann.

  *Gennemsnit af salget i perioden januar-april for årene 2018, 2019 og 2020.