Der er således 7 pct. mindre at vælge imellem i år. Og ikke nok med det: Husene er dyrere i år, idet den gennemsnitlige udbudspris er steget 2 pct. Største prisstigninger ses i Region Hovedstaden, hvor de udbudte huse i år er 5 pct. dyrere end sidste år, mens nordjyderne er mere beskedne med blot 1 pct. dyrere sommerhuse gennem de seneste 12 måneder. Der er dermed lagt op til en påske, hvor som­mer­husj­ag­ten umiddelbart giver sælgerne stærke kort på hånden.

"De nøgletal, der beskriver tilstanden på boligmarkedet, peger for sommerhusenes vedkommende i retning af et marked, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet, og priserne derfor skubbes opad," siger Jan Nordmann, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef hos EDC. "Vi taler ikke om voldsomme ændringer i mar­keds­si­tu­a­tio­nen, men dog om en forskydning i sælgers favør."

Det er ikke kun udbuddet og udbudspriserne, der tegner et billede af et som­mer­hus­mar­ked, der bevæger sig i retning af sælgers marked. Også tal for realiserede priser, salgstid og af­slags­pro­cen­ter understøtter tendensen.

"Mange danskere har det sidste halve år set deres pen­sions­op­spa­ring og vær­di­pa­pir­be­hold­ning blive mindre værd som følge af faldende aktiekurser. Vi møder derfor flere, der er begyndt at interessere sig for et sommerhus som en alternativ opsparing," siger Jan Nordmann. "Med de nye og væsentligt forbedrede fradragsregler for udlejning af sommerhuse, vil man også kunne opnå en bedre totaløkonomi ved at eje et sommerhus, hvis man altså vælger at leje det ud en del af året."

De nye fradragsregler betyder, at de første 40.900 kr. i lejeindtægt er skattefri, mens de følgende indtægtskroner beskattes lempeligt. Har en sommerhusejer således en årlig indtægt på 60.000 kr. fra udlejning af huset, skal der kun betales ca. 4.000 kr. i skat. Det er dog en forudsætning, at huset lejes ud gennem ud­lej­nings­bu­reau, der indberetter til Skat.

Med rekordlave re­al­kre­di­tren­ter kan man med indtægten fra udlejning betale renter, afdrag og bidrag på et lån på omkring 1,2 mio. kr. "Oveni kommer så udgifter til ejendomsskat, forsikring, forbrug og vedligehold, men det er alligevel et regnestykke, som mange har lavet og fundet spændende. Som en behagelig tillægsgevinst kommer så glæden ved at eje et sommerhus," siger Jan Nordmann.