Den nyhed kunne man godt have undværet i Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­kæ­de, EDC: "Det afgørende for boligkøberne er at have sikker viden om de fremtidige udgifter, ligesom det er afgørende for ejen­doms­mæg­le­ren at kunne give korrekte oplysninger om skatten.  I de områder, hvor nye ejen­doms­vur­de­rin­ger kommer til at have størst effekt, kan udskydelsen påvirke markedet negativt," mener EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann.

Her tænkes der konkret på de absolut dyreste områder i København og på Frederiksberg, hvor for­vent­nin­ger­ne til de nye vurderinger går i retning af en mærkbar stigning i boligskatterne.

"Boligmarkedet skal nok finde ud af at tilpasse sig ændrede skatter, når vi kender dem, men i perioden indtil da er usikkerheden hæmmende. Derfor er det ekstra uheldigt at vi nu skal have endnu tre år, hvor ingen præcis kender konsekvensen af nye ejen­doms­vur­de­rin­ger," siger Jan Nordmann.

I resten af landet er for­hånds­vur­de­rin­gen at de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger ikke kommer at betyde så meget for bo­lig­be­skat­nin­gen. "I de store dele af landet, hvor der ikke forventes de store ændringer eller endda en lavere beskatning, vil udskydelsen næppe betyde så meget. Det er nok mest ejen­doms­mæg­ler­ne der går op i at kunne videregive de helt korrekte tal."

Brug dog ejen­doms­mæg­ler­ne
Efter sigende er det fortsat problemer med algoritmen i de systemer, der skal fastsætte ejen­doms­vær­di­en, der volder problemer: "Nu har man i snart 10 år uden held forsøgt at konstruere et system, der elektronisk kan fastsætte værdien af en ejendom. Hvis man gerne vil have en nyt bo­lig­be­skat­nings­sy­stem i drift uden at vente på mangeårigt forsinket it-system, synes jeg man skulle overveje at benytte landets ejen­doms­mæg­le­re, der besidder den nødvendige ekspertise."