2021 bliver nyt historisk år for boligmarkedet

Efter et år hvor boligsalget i Danmark slog alle rekorder, forventer mæglerne i EDC, som er landets største mæglerkæde, et marked i 2021, som falder i to dele: Første del af året vil fortsætte med historisk høje salgstal, mens der forventes en afdæmpning hen over sommeren. Der vil desuden være et fortsat pres på priserne i opadgående retning som følge af den høje efterspørgsel.

EDC's kommunikationschef Jan Nordmann begrunder forventningerne: "En måske lidt paradoksal følge af coronakrisen er, at boligsalget eksploderede allerede i foråret 2020. Siden har markedet ikke set sig tilbage, og vi slutter året med at have gennemført mere end 100.000 handler i hele branchen. Den tendens forventer vi fortsætter i den første halvdel af 2021, idet vi bl.a. fortsat ser en høj aktivitet på de parametre, som går forud for en handel."

Eksempelvis har man i EDC i december 2020 trods coronarestriktioner gennemført 28 pct. flere fremvisninger i forhold til december 2019, hvilket er en stærk indikator for, at salget fortsat vil være højt i de kommende måneder.

Coronaen har begrænset vores muligheder for at rejse og for at deltage i større arrangementer. I stedet fokuserer vi på det nære og det trygge, bl.a. vores hjem og bolig, hvilket er en af forklaringerne på, at boligsalget gik amok midt i den værste krise i mange år.

"Alt tyder på, at vi skal hen på sommeren før vi for alvor får mulighed for at rejse ud igen og i det hele taget leve et mere normalt liv. Det tror vi kommer til at afspejle sig i boligmarkedet, hvor vi forventer et salg nogenlunde på højde med 2020 i den første halvdel af 2021," siger Jan Nordmann.

Når vacciner og flokimmunitet forhåbentlig gør det muligt at vende tilbage til vaner og omgangsformer, som vi kendte dem før corona, forventer EDC, at der vil være et andet fokus end hjemmet, det nære og det trygge: "Vi forventer så at vende tilbage til det normale, hvor bolighandler i højere grad er drevet af behov for en anden bolig som følge af større ændringer i livet: Man flytter sammen, får børn, bliver alene, får job i en anden del af landet osv. Under normale omstændigheder er dette årsag til ca. 80 pct. af alle bolighandler, mens tallet har været mærkbart lavere i 2020, hvor flere har købt bolig af ren lyst."

Ingen udsigt til faldende boligpriser
Hos EDC er der ikke umiddelbart forventning om faldende boligpriser i det kommende år. Den store efterspørgsel og de mange gennemførte salg har medført et mindre samlet udbud af boliger til salg. Det vil alt andet lige medføre stigende priser.

"Det vigtige her er "alt andet lige", der på boligmarkedet i høj grad består af renten og ledigheden. Der er intet der tyder på stigende renter i den kommende tid, og ledigheden er heller ikke på et alarmerende niveau for bolighandlen. Det er vigtigt at huske på, at ledighed som følge coronakrise i højere grad har ramt personer beskæftiget i service-erhverv, som i mindre grad er boligkøbere, hvilket har betydet at boligmarkedet er gået fri af følgerne af stigende ledighed," mener kommunikationschefen.

Samlet set er forventningen derfor et marked for boligsalg lidt under 2020, men stadig på et meget højt niveau og stabile til stigende boligpriser afhængigt af ejendomstype og geografi.

Overvejer du at sælge?
Så start med at kontakte os og få et uforpligtende Salgstjek. Så kan du blive klogere på, hvad din bolig er værd i det nuværende marked.

Bestil uforpligtende Salgstjek