Færre fremvisninger varsler ny markedssituation

Efter et hektisk coronaår på boligmarkedet er aktiviteterne nu i høj grad normaliseret. Hvis man ser på, hvor mange boligkøbere der ønsker at komme på fremvisning, får man en god rettesnor for, hvordan markedet vil udvikle sig de kommende måneder.

Helt nye tal fra landets største mæglerkæde, EDC, viser, at der nu er færre fremvisninger af sommerhuse og ejerlejligheder end normalt, mens villamarkedet fortsat ligger lunt med højere aktivitet end i normalåret, her defineret som gennemsnit af årene 2015 - 2019.

Baseret på fremvisningsaktiviteten er der således udsigt til en yderligere nedgang i salget af sommerhuse og ejerlejligheder, mens villaer holder et niveau over gennemsnittet af de seneste år. For alle tre ejendomstyper gælder det, at aktiviteterne er faldet siden årets første måneder. Mest markant for sommerhusene, hvor EDC i januar 2021 fremviste flere end 3,5 gange så mange som normalt mod 16 pct. færre end normalt i juli.

"Tallene dokumenterer, at det glohede boligmarked under coronakrisen nu er kølet af, og at efteråret med al sandsynlighed bliver gennemsnitligt," mener EDC's kommunikationschef Jan Nordmann. "Det gennemsnitlige dækker dog over en pil nedad for sommerhusene og ejerlejlighederne, som dog opvejes af en pil opad for villaerne."

Godt 6 ud af 10 solgte boliger i Danmark er villaer, mens resten af salget udgøres nogenlunde ligeligt af ejerlejligheder og sommerhuse.

"Med faldende aktivitet i form af fremvisninger er der lagt op til fald i salget. Det er jo netop fremvisningerne, der leder frem til et salg," siger Jan Nordmann. "Spørgsmålet er så, om et fald i salget vil føre til faldende priser. Det er jeg lidt mere i tvivl om. Udbuddet af boliger er nemlig fortsat lavt, så mit bud er, at det faldende salg blot vil bringe markedet i bedre balance. Det ligner derfor umiddelbart en stabilisering af priserne på det nuværende niveau."

En region skiller sig markant ud
Rettes blikket mod fremvisninger af villaer og opdelt på regioner, ses det, at regionerne har stort set samme udvikling, bortset fra Region Sjælland, der konsekvent ligger et pænt stykke over resten af landet. Der er endda tegn på stigende aktivitet i juni og juli. Det sidstnævnte er dog også tilfældet i Region Hovedstaden, hvor man blot kommer fra et lavere niveau.

"Region Sjælland er generelt kendetegnet ved at have lavere boligpriser end naboregionen, som er hovedstadsregionen. Det kan have betydning for fremvisningsaktiviteten, idet mange boligkøbere har vendt blikket mod områder, hvor priserne ikke er steget lige så meget som i de største byer," mener Jan Nordmann. "Desuden har et år med udbredt hjemmearbejde ført til, at flere søger mod billigere områder, da der i mindre grad har været behov for at bo tæt på arbejdspladsen. Mange har opdaget, at man sagtens kan passe et arbejde i København, selv om man arbejder hjemmefra i Holbæk eller Ringsted et par dage om ugen."